Tel: 08-23 09 09phone

Zapper

Zapper använder lågfrekvent växelström för att koagulera och avlägsna oönskad hudvävnad. Den är mycket effektiv för att avlägsna till exempel skin tags, fibromer, vårtor, ”sherry spots” och andra icke maligna hudutväxter.

Zapper är säkrare och mer ekonomisk än behandlingsmetoder som frysning eller att skära, och har inga bieffekter.

Behandlingen kan i vissa fall kännas, men ofta inget alls. Till exempel vårtor har ofta ingen nervförsörjning och känns normalt väldigt lite. Nålspetsen förs precis över och runt omkring behandlingsområdet. En liten gnista hoppar kontinuerligt mellan spets och hudvävnaden. Behandlingstid handlar om några få minuter per tillfälle vid enstaka mindre fibrom.

Efter behandling

Området desinficeras med väteperoxid eller tvättas med lätt rengöring. En liten skorpa bildas normalt och ska få läka ut av sig själv. Pilla eller riv inte på skorpor/sår! Undvik även bad på offentlig plats under läkningstiden. För efterbehandling rekommenderas läkande/immunstärkande serum.

Vid större hudutväxter används läkande serum hemma under minst en vecka och området skyddas med plåster eller kompress. Kontroll efter en vecka. Rekommenderad behandlingsfrekvens är 1 gång per vecka tills fibrom skin tag eller vårta har avlägsnats.

zapper-behandling